ART RINY VAN BOXTEL
The Netherlands

Riny van Boxtel (1953)

 

Riny van Boxtel voltooide in 1988 de opleiding voor Industriële Vormgeving (autonome richting) in Eindhoven.

De kunstenaar zoekt in zijn werk steeds naar rust, verstilling, mystiek.

Zijn werk ontstaat altijd vanuit een gezien of geziene beelden, die hij in zijn atelier verder uitwerkt.

Hij laat zich vrijelijk beïnvloeden door gedachten of situaties, die het werk sterk kunnen veranderen.

Schilderen betekent voor Riny een voortdurende strijd tussen zichzelf en ‘t beeld; schilderen, overschilderen, denken en niet snel tevreden zijn.

Hij kan zijn werk pas loslaten als het hem een gevoel van voldoening geeft; als het rustpunt in het werk, maar ook in zichzelf is bereikt.

 

 

English

Riny van Boxtel (1953)

Riny van Boxtel in 1988 completed the course for Industrial Design (autonomous direction) in Eindhoven.
The artist is always in his work for peace, stillness, mysticism.
His work always arises from a seen or unseen images, which he develops further in his studio.
He can be freely influenced by thoughts or situations that can greatly alter the work.
Riny painting means a constant struggle between himself and 't picture, painting, repainting, and thinking are not easily satisfied.
He can work only if he let go of a sense of satisfaction, as the rest of the work, but in itself is reached
.

 

OVER RINY